Навчання дітей з особливими

  освітніми потребами

  ДЛЯ ЗАРАХУВАННЯ НА ІНКЛЮЗИВНУ ФОРМУ НАВЧАННЯ УЧНЯ ПОДАЮТЬ:

  -заяву одного з батьків (законних представників);

  -документ про наявний рівень освіти (копія свідоцтва про базову загальну середню освіту, табель або виписку оцінок із класного журналу за останній рік навчання);

  -витяг з протоколу засідання психолого-медико-педагогічної консультації  або комплексну оцінку розвитку дитини інклюзивно-ресурсного центру (ІРЦ) (для осіб з особливими освітніми потребами (за наявності)).

  Організація освітнього процесу в інклюзивних класах                   ЗЗСО 2018-2019 н.р.

  Держ.станд.поч.освіти_ 2018Лист МОН від 03.07.2018 № 1-9-415_
  Щодо вивч.навч. предм. та організ.осв. проц. у 2018-2019 н.р.

  Нак. МОН від 08.06.2018 № 609_ Прим.полож.про ком.псих.-пед.супров.
  Нак.МОН від 01.02.2018 № 90_Зміни Типов.штат.нормат. ЗЗСО

  В умовах інклюзивного середовища навчання дітей з особливими освітніми потребами здійснюється відповідно до особливостей, що зазначені в індивідуальний програмі розвитку та з використанням індивідуального навчального плану та індивідуальної навчальної програми кожної дитини з особливими освітніми потребами.

  Індивідуальний навчальний план розробляється на основі навчального плану закладу освіти, що є складовою типової освітньої програми.

  Індивідуальний навчальний план  визначає  перелік предметів, послідовність їх вивчення, кількість годин, що відводяться на вивчення кожного предмета за роками навчання, а також тижневу кількість годин.

  Для проведення корекційно-розвиткових занять (предметів) в індивідуальному навчальному плані учня передбачається від 3 до 8 годин на тиждень (кількість годин визначають психолого-медико-педагогічні консультації або інклюзивно-ресурсні центри).

  Навчання у класах з інклюзивним навчанням здійснюється за типовими навчальними планами, програмами, підручниками та посібниками, рекомендованими МОН для ЗСО, у тому числі спеціальними підручниками. {Пункт 9 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 588 від 09.08.2017}

  Відповідно до особливостей інтелектуального розвитку учня може розроблятися індивідуальний навчальний план та індивідуальна навчальна програма.{Абзац другий пункту 10 в редакції Постанови КМ № 588 від 09.08.2017}

  Розклад уроків для дітей із особливими освітніми потребами складається з урахуванням індивідуальних особливостей їх навчально-пізнавальної діяльності, динаміки розумової працездатності протягом дня і тижня та з дотриманням санітарно-гігієнічних вимог.

  Оцінювання навчальних досягнень дітей із особливими освітніми потребами здійснюється згідно з критеріями оцінювання навчальних досягнень учнів та обсягом матеріалу, визначеним навчальною програмою.{Абзац перший пункту 15 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ       № 588 від 09.08.2017}

  Система оцінювання навчальних досягнень дітей із особливими освітніми потребами повинна бути стимулюючою.

  Державна підсумкова атестація дітей з особливими освітніми потребами здійснюється відповідно до Положення про державну підсумкову атестацію.

  Оцінювання навчальних досягнень учнів із інтелектуальними порушеннями здійснюється за «Критеріями оцінювання навчальних досягнень учнів початкових класів із порушеннями інтелектуального розвитку»

  ШАНОВНІ БАТЬКИ!!!

  Інклюзивно-ресурсний центр №8 Святошинського району                                 м. Києва https://www.irc8.net/

  На базі управління освіти, молоді та спорту Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації функціонує КОНСУЛЬТАТИВНИЙ ПУНКТ для батьків дітей з особливими освітніми потребами.