Тема уроку.  Рід і число прикметників.

    Мета уроку. Вчити учнів змінювати прикметники за родами та числами, роз­пізнавати рід та число прикметників за значеннями іменників; розвивати вміння робити висновки та узагальнення; вчити висловлювати свої думки в логічній послідовності; збагачувати словниковий запас учнів; формувати мовленнєві навички; розвивати творчі здібності молодших школярів, спостережливість;  виховувати любов до рідної землі.