Довідник безбар’єрності

  Навчання дітей з особливими

  освітніми потребами

  ДЛЯ ЗАРАХУВАННЯ НА ІНКЛЮЗИВНУ ФОРМУ НАВЧАННЯ УЧНЯ ПОДАЮТЬ:

  -заяву одного з батьків (законних представників);

  -документ про наявний рівень освіти (копія свідоцтва про базову загальну середню освіту, табель або виписку оцінок із класного журналу за останній рік навчання);

  -витяг з протоколу засідання комплексну оцінку розвитку дитини інклюзивно-ресурсного центру (ІРЦ) (для осіб з особливими освітніми потребами (за наявності)).

  Державна служба якості освіти інформує, як організувати інклюзивне навчання у 2022 році

  • 1 січня 2022 року набирають чинності зміни до постанов Кабінету Міністрів України, що регулюють організацію інклюзивного навчання:
  • “Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо організації навчання осіб з особливими освітніми потребами” від 21 липня 2021 р.
  • Постанова “Порядок організації інклюзивного навчання у закладах загальної середньої освіти” від 15 вересня 2021 р. № 957. набирала чинності з січня 2022 року
  • Нововведення посилюють співпрацю між закладами освіти та інклюзивно-ресурсними центрами (ІРЦ). Так, школи отримуватимуть більше підтримки й допомоги під час навчання дітей з особливими освітніми потребами.
  • Відтепер створення інклюзивних класів та розподіл освітньої субвенції здійснюватиметься за рівнями надання підтримки. Підтримка першого рівня надається насамперед учням, у яких виникають труднощі під час навчання, але яким не потрібен інклюзивний клас. Другий, третій та вищі рівні підтримки зазначають у висновку ІРЦ.

  В умовах інклюзивного середовища навчання дітей з особливими освітніми потребами здійснюється відповідно до особливостей, що зазначені в індивідуальний програмі розвитку та з використанням індивідуального навчального плану та індивідуальної навчальної програми кожної дитини з особливими освітніми потребами.

  Індивідуальний навчальний план розробляється на основі навчального плану закладу освіти, що є складовою типової освітньої програми.

  Індивідуальний навчальний план визначає перелік предметів, послідовність їх вивчення, кількість годин, що відводяться на вивчення кожного предмета за роками навчання, а також тижневу кількість годин.

  Для проведення корекційно-розвиткових занять (предметів) в індивідуальному навчальному плані учня передбачається від 3 до 8 годин на тиждень (кількість годин визначають психолого-медико-педагогічні консультації або інклюзивно-ресурсні центри).

  Навчання у класах з інклюзивним навчанням здійснюється за типовими навчальними планами, програмами, підручниками та посібниками, рекомендованими МОН для ЗСО, у тому числі спеціальними підручниками. 

  Відповідно до особливостей інтелектуального розвитку учня може розроблятися індивідуальний навчальний план та індивідуальна навчальна програма.

  Розклад уроків для дітей із особливими освітніми потребами складається з урахуванням індивідуальних особливостей їх навчально-пізнавальної діяльності, динаміки розумової працездатності протягом дня і тижня та з дотриманням санітарно-гігієнічних вимог.

  Оцінювання навчальних досягнень дітей із особливими освітніми потребами здійснюється згідно з критеріями оцінювання навчальних досягнень учнів та обсягом матеріалу, визначеним навчальною програмою

  Система оцінювання навчальних досягнень дітей із особливими освітніми потребами повинна бути стимулюючою.

  Державна підсумкова атестація дітей з особливими освітніми потребами здійснюється відповідно до Положення про державну підсумкову атестацію.

  Оцінювання навчальних досягнень учнів із інтелектуальними порушеннями здійснюється за «Критеріями оцінювання навчальних досягнень учнів початкових класів із порушеннями інтелектуального розвитку»

  ШАНОВНІ БАТЬКИ!!!

  Інклюзивно-ресурсний центр №8 Святошинського району

  м. Києва https://www.irc8.net/

  На базі управління освіти, молоді та спорту Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації функціонує КОНСУЛЬТАТИВНИЙ ПУНКТ для батьків дітей з особливими освітніми потребами.