Календарно-тематичний план з фізики для 10-А класу

  на ІІ семестр 2019-2020 н.р.

  (105 годин, 3 години на тиждень, 4 години – резервних)

  № з/п

  Тема уроку

  Дата

  Розділ ІІ. ЕЛЕМЕНТИ СПЕЦІАЛЬНОЇ ТЕОРІЇ ВІДНОСНОСТІ

  47

  Постулати теорії відносності. Релятивістський закон додавання швидкостей

  13\01

  48

  Розв'язування задач

  14\01

  49

  Наслідки постулатів спеціальної теорії відносності

  15\01

  50

  Розв'язування задач

  20\01

  Розділ ІІІ. МОЛЕКУЛЯРНА ФІЗИКА І ТЕРМОДИНАМІКА

  Частина 1. МОЛЕКУЛЯРНА ФІЗИКА

  51

  Основні положення молекулярно-кінетичної теорії

  21\01

  52

  Розв'язування задач

  22\01

  53

  Рух і взаємодія молекул

  27\01

  54

  Основне рівняння МКТ ідеального газу

  28\01

  55

  Температура. Температурна шкала Кельвіна

  29\01

  56

  Розв'язування задач

  03\02

  57

  Рівняння стану ідеального газу. Ізопроцеси

  04\02

  58

  Розв'язування задач

  05\02

  59

  Розв'язування задач

  10\02

  60

  Лабораторна робота № 6. Дослідження ізотермічного процесу

  11\02

  61

  Розв'язування задач. Підготовка до контрольної роботи

  12\02

  62

  Контрольна робота № 4 з теми «Молекулярна фізика»

  17\02

  63

  Пароутворення та конденсація. Насичена та ненасичена пара.

  Кипіння

  18\02

  64

  Вологість повітря. Точка роси

  19\02

  65

  Лабораторна робота № 7. Вимірювання відносної вологості повітря

  24\02

  66

  Поверхневий натяг рідини. Змочування. Капілярні явища

  25\02

  67

  Розв'язування задач

  26\02

  68

  Лабораторна робота № 8. Вимірювання поверхневого натягу рідини

  02\03

  69

  Будова та властивості твердих тіл. Анізотропія кристалів.

  Рідкі кристали

  03\03

  70

  Механічні властивості твердих тіл

  04\03

  71

  Розв'язування задач

  10\03

  72

  Розв'язування задач. Підготовка до контрольної роботи

  11\03

  73

  Контрольна робота № 5 з теми «Молекулярна фізика»

  16\03

  Розділ ІІІ. МОЛЕКУЛЯРНА ФІЗИКА І ТЕРМОДИНАМІКА

  Частина 2. ОСНОВИ ТЕРМОДИНАМІКИ

  74

  Внутрішня енергія. Способи зміни внутрішньої енергії

  17\03

  75

  Розв'язування задач

  18\03

  76

  Робота в термодинаміці

  30\03

  77

  Розв'язування задач

  31\03

  78

  Перший закон термодинаміки. Адіабатний процес

  01\04

  79

  Розв'язування задач

  06\04

  80

  Принцип дії теплових двигунів. Холодильна машина

  07\04

  81

  Розв'язування задач

  08\04

  82

  Розв'язування задач. Підготовка до контрольної роботи

  13\04

  83

  Контрольна робота № 6 з теми «Основи термодинаміки»

  14\04

  84

  Захист учнівських проектів

  15\04

  Розділ ІV. ЕЛЕКТРИЧНЕ ПОЛЕ

  85

  Абетка електростатики

  21\04

  86

  Розв'язування задач

  22\04

  87

  Електричне поле

  27\04

  88

  Розв'язування задач

  28\04

  89

  Робота з переміщення заряду в електростатичному полі. Потенціал

  29\04

  90

  Розв'язування задач

  04\05

  91

  Провідники та діелектрики в електричному полі.

  05\05

  92

  Розв'язування задач

  06\05

  93

  Електроємність. Конденсатори. Енергія зарядженого конденсатора

  12\05

  94

  Розв'язування задач

  13\05

  95

  Розв'язування задач. Підготовка до контрольної роботи

  18\05

  96

  Контрольна робота № 7 з теми «Електричне поле»

  19\05

  97

  Захист учнівських проектів

  20\05

  98

  Захист учнівських проектів

  25\05

  99

  Захист учнівських проектів

  26\05

  100

  Підсумковий урок

  27\05

  ОРІЄНТОВНІ ТЕМИ ПРОЕКТІВ, РЕФЕРАТІВ І ПОВІДОМЛЕНЬ, ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

  Розділ І. МЕХАНІКА

  Теми проектів

  1. Вивчення фізичних характеристик власного тіла.

  2. Резонанс: прояви і застосування.

  3. Паски безпеки в транспорті.

  Теми рефератів і повідомлень

  1. Час і його вимірювання.

  2. Внесок космонавток і астронавток в освоєння космічного простору.

  3. Внесок Амалі Еммі Нетер у розвиток теоретичної фізики.

  4. Особливості конструкції високошвидкісного транспорту.

  5. Рух у біологічних системах.

  6. Сила тертя в техніці і природі.

  7. Як «працює» парашут.

  8. Навіщо спортсмени «закручують» м'яч.

  9. Закони фізики і танцювальні рухи.

  10. Важелі в живій природі.

  11. Гідродинамічні характеристики кровоносної системи.

  12. Вплив звуку та інфразвуку на організми, шумове забруднення.

  13. Ультразвук у медицині.

  Теми експериментальних досліджень

  1. Залежність дальності польоту тіла від напрямку та значення початкової швидкості його руху.

  2. Створення штучної гравітації.

  3. Залежність гальмівного шляху та часу гальмування від маси і швидкості тіла.

  4. «Завдання» боксерських рукавичок і бинтів.

  5. Аеродинамічні властивості паперових літачків.

  6. Додавання гармонічних коливань, отримання фігур Ліссажу.

  7. Аналіз рівня шуму в шкільних приміщеннях. Рекомендації проектувальникам.

  Розділ ІІ. ЕЛЕМЕНТИ СПЕЦІАЛЬНОЇ ТЕОРІЇ ВІДНОСНОСТІ

  Теми рефератів і повідомлень

  1. Подорож у часі за теорією А. Ейнштейна.

  2. Навіщо потрібні прискорювачі елементарних частинок.

  3. Повчальні історії з життя першого космонавта незалежної України Л. К. Каденюка.

  4. Придатні для життя планети. Як до них дістатися?

  5. Темна енергія і темна матерія.

  6. Всесвіт як результат Великого вибуху.

  Розділ ІІІ. МОЛЕКУЛЯРНА ФІЗИКА І ТЕРМОДИНАМІКА

  Теми проектів

  1. Дифузія та її значення.

  2. Глобальне потепління: чи є загроза?

  3. Вологість і температура повітря у приміщеннях, способи збереження тепла.

  Теми рефератів і повідомлень

  1. Адіабатний процес у природі, техніці.

  2. Аномальні властивості води.

  3. «Жива» і «мертва» вода.

  4. Капілярні явища в ґрунті.

  5. Чому з'являються тріщини на стінах будинків. Як запобігти їх появі.

  6. Фізика і хімія у процесах випікання та зберігання хліба.

  7. Захист двигунів від перегріву.

  8. Теплові процеси в тілі людини.

  9. Порівняння економічної доцільності використання автомобілів із ДВЗ і електромобілів.

  10. Ваші поради прем'єр-міністру: чи доцільно розвивати альтернативну енергетику в Україні.

  11. Еволюція автомобільних двигунів.

  Теми експериментальних досліджень

  1. Залежність температури кипіння від зовнішнього тиску, наявності домішок тощо.

  2. Вирощування кристалів і вивчення їх фізичних властивостей.

  3. Дослідження капілярних явищ.

  4. Залежність швидкості випаровування води від різних факторів.

  Розділ ІV. ЕЛЕКТРИЧНЕ ПОЛЕ

  Теми проектів

  1. Електростатичні явища та життєдіяльність організмів.

  2. Електростатичні явища навколо.

  3. Трибоелектрика та її застосування.

  Теми рефератів і повідомлень

  1. Електростатичні методи лікування.

  2. Електричне поле в клітинах істот.

  3. Увага: висока напруга.

  4. Історія створення блискавковідводу.

  5. Заземлення побутових електроприладів.

  6. Земля – величезний конденсатор.

  Теми експериментальних досліджень

  1. Дослідження взаємодії заряджених тіл.

  2. Виготовлення електроскопа. Дослідження за його допомогою заряджених тіл.

  3. Різні способи візуалізації силових ліній електричного поля.

  До уроків 10 класу

  Зародження розвиток фізики як науки

  Роль фізичного знання в житті людини і суспільному розвитку

  Методи наукового познання

  Фізика і техніка в Україні

  Механічний рух тіл.

  Фізичне тіло і матеріальна точка. Поступальний рух. Система відліку.

  Відносність механічного руху.

  Вимірювання. Похибки вимірювань.

  Векторні і скалярні величини. Дії над векторами.

  Траекторія руху. Шлях і переміщення.

  Рівномірний прямолійний рух. Швидкість руху тіла.

  Графік залежності шляху від часу за умови прямолінійного рівномірного руху.

  Графік залежності модуля швидкості від часу.

  Середня швидкість.

  Миттєва швидкість.

  Ізопроцеси в газах.

  Робота газу.

  Семінар. Двигун внутрішнього згоряння. Парова і газова турбіни. Реактивний двигун. Холодильна машина. ККД теплового двигуна. Шляхи підвищення ККД теплових двигунів. Розв’язування задач.

  Семінар. Роль теплових двигунів у народному господарстві. Екологічні проблеми використання теплових двигунів.

  Електричний заряд, його дискретність, елементарний заряд.

  Закон Кулона.

  Напруженість електричного поля.

  Розв’язування задач. Робота поля по переміщенню заряду. Потенціал, різниця потенціалів. Зв’язок між напругою і напруженістю.

  Електричний струм. Умови, необхідні для існування електричного струму. Сила струму, напруга, опір. Електричні кола. Закон Ома для ділянки кола.

  Робота і потужність струму.

  Взаємодія струмів. Магнітне поле. Магнітна індукція.

  Сила Лоренца.

  Узагальнююче заняття: основні закони електродинаміки та їх застосування.

  Контрольна робота-1 (10 клас)

    Зародження і розвиток фізики як науки. Роль фізичного знання в житті людини і суспільному розвитку. Методи наукового пізнання.

   Механічний рух та його види. Основна задача механіки та способи її розв’язання в кінематиці. Фізичне тіло і матеріальна точка. Система відліку.

   Відносність механічного руху. Траекторія руху. Рівномірний прямолійний рухШлях і переміщення. Швидкість руху.

    Рівноприскорений рух. Прискорення. Швидкість тіла і пройдений шлях під час рівноприскореного прямолінійного руху.

   Розв’язування графічних задач

   Вимірювання сил. Додавання сил

   Закони динаміки

   Механічна енергія. Кінетична і потенціальна енергія.Закон збереження енергії

    Основні положення молекулярно-кінетичної теорії будови речовини та її дослідні обґрунтування.  

   Маса та розміри атомів і молекул. Кількість речовини

   Теплові машини. Холодильна машина

  09

  Вхід Реєстрація (2)

  © 2013. School13, Kyiv, Potapova,3. All Rights Reserved.