Відповідно до "Орієнтовних вимог до виконання письмових робіт і перевірки зошитів з природничо-математичних дисциплін у 5-11 класах", необхідно звернути увагу на такі моменти:

  • у семестрі має бути не менше одної письмової (контрольної) роботи з фізики;
  • кожен учень повинен мати не менше двох зошитів (для класних і домашніх робіт, для лабораторних робіт (практикуму);
  • результати перевірки робочих зошитів з фізики не враховуються при виставленні тематичного балу;
  • роботи з тематичного обліку (контрольні роботи) можуть виконуватися як в окремому зошиті, так і на окремих аркушах;
  • зошити (аркуші) з тематичного обліку і лабораторних робіт мають зберігатися в кабінеті фізики протягом навчального року.
  © 2013. School13, Kyiv, Potapova,3. All Rights Reserved.