Критерії оцінювання  письмових робіт

(творів та переказів)

у 5-11 класах

Рівень навчальних досягнень Бали Кількість припустимих помилок
   

Орфографічні,

пунктуаційні

Лексичні, граматичні,

стилістичні

І. Початковий 1 15-16 і більше 9-10
  2 13-14  
  3 11-12  
ІІ. Середній 4 9-10 7-8
  5 7-8  
  6 5-6  
ІІІ. Достатній 7 4 5-6
  8 3  
  9 1+1 (негруба)  
ІV. Високий 10 1 3
  11 1 (негруба) 2
  12 - 1

Оцінюючи письмові роботи (перекази, твори), враховують наявність:

- орфографічних та пунктуаційних помилок, які підраховуються сумарно, без диференціації (перша позиція);

- лексичних, граматичних, стилістичних помилок (друга позиція).

         Загальну оцінку за мовне оформлення  (МО) виводять таким чином: до бала за орфографію та пунктуацію додають бал, якого заслуговує робота за кількістю лексичних, граматичних і стилістичних помилок, одержана сума ділиться на 2:

         Під час виведення єдиної оцінки за письмову роботу до кількості балів, набраних за зміст переказу чи твору, додається кількість балів за мовне оформлення і їхня сума ділиться на 2:

З – 2: 9 б.           МО – 4 + 6: 7 б.         (9 +7) : 2 = 8 б.

При цьому якщо частка не є цілим числом, вона закруглюється в бік більшого числа.

Остаточний вигляд запису : З-2:9 б,   МО - 3 -  5: 8 б.   9 б,

Негрубі помилки, повторювані,  неповторювані й однотипні.

У підрахунку помилок:

2 негрубі вважати за одну помилку;

повторювані – за одну;

однотипні – на одне правило, але в різних словах – різні помилки;

5 виправлень – 1 помилка.

План не враховується.  Для творів. Якщо обсяг твору значно перевищує середній, то + 1 бал (або -1бал).