Критерії оцінювання  письмових робіт

  (творів та переказів)

  у 5-11 класах

  Рівень навчальних досягнень Бали Кількість припустимих помилок
     

  Орфографічні,

  пунктуаційні

  Лексичні, граматичні,

  стилістичні

  І. Початковий 1 15-16 і більше 9-10
    2 13-14  
    3 11-12  
  ІІ. Середній 4 9-10 7-8
    5 7-8  
    6 5-6  
  ІІІ. Достатній 7 4 5-6
    8 3  
    9 1+1 (негруба)  
  ІV. Високий 10 1 3
    11 1 (негруба) 2
    12 - 1

  Оцінюючи письмові роботи (перекази, твори), враховують наявність:

  - орфографічних та пунктуаційних помилок, які підраховуються сумарно, без диференціації (перша позиція);

  - лексичних, граматичних, стилістичних помилок (друга позиція).

           Загальну оцінку за мовне оформлення  (МО) виводять таким чином: до бала за орфографію та пунктуацію додають бал, якого заслуговує робота за кількістю лексичних, граматичних і стилістичних помилок, одержана сума ділиться на 2:

           Під час виведення єдиної оцінки за письмову роботу до кількості балів, набраних за зміст переказу чи твору, додається кількість балів за мовне оформлення і їхня сума ділиться на 2:

  З – 2: 9 б.           МО – 4 + 6: 7 б.         (9 +7) : 2 = 8 б.

  При цьому якщо частка не є цілим числом, вона закруглюється в бік більшого числа.

  Остаточний вигляд запису : З-2:9 б,   МО - 3 -  5: 8 б.   9 б,

  Негрубі помилки, повторювані,  неповторювані й однотипні.

  У підрахунку помилок:

  2 негрубі вважати за одну помилку;

  повторювані – за одну;

  однотипні – на одне правило, але в різних словах – різні помилки;

  5 виправлень – 1 помилка.

  План не враховується.  Для творів. Якщо обсяг твору значно перевищує середній, то + 1 бал (або -1бал).

          

          

  © 2013. School13, Kyiv, Potapova,3. All Rights Reserved.