Критерії оцінювання диктантів

з української мови у 5-11 класах

Диктант оцінюється однією оцінкою на підставі таких критеріїв:

- орфографічні та пунктуаційні помилки оцінюються однаково;

- виправляються, але не враховуються такі орфографічні та пунктуаційні помилки: на правила, які не внесено до шкільної програми: на ще не вивчені правила; у словах з написанням, що не перевіряються, над якими не проводилася спеціальна робота, у відтворенні так званої авторської пунктуації;

- повторювані помилки (у слові, яке повторюється в диктанті кілька разів)вважаються однією помилкою; однотипні (помилки на те саме правило, але в різних словах) вважаться кількома помилками;

- пять виправлень неправильного написання на правильне прирівнюються до однієї помилки;

- орфографічні та пунктуаційні помилки на опрацьовані правила виправляються, але не враховуються

Нормативи оцінювання диктанту

Рівень навчальних досягнень Бали Кількість припустимих помилок
І. Початковий 1 15-16 і більше
  2 13-14
  3 11-12
ІІ. Середній 4 9-10
  5 7-8
  6 5-6
ІІІ. Достатній 7 4
  8 3
  9 1+1 (негруба)
ІV. Високий 10 1
  11 1 (негруба)
  12 -