Критерії оцінювання диктантів

  з української мови у 5-11 класах

  Диктант оцінюється однією оцінкою на підставі таких критеріїв:

  - орфографічні та пунктуаційні помилки оцінюються однаково;

  - виправляються, але не враховуються такі орфографічні та пунктуаційні помилки: на правила, які не внесено до шкільної програми: на ще не вивчені правила; у словах з написанням, що не перевіряються, над якими не проводилася спеціальна робота, у відтворенні так званої авторської пунктуації;

  - повторювані помилки (у слові, яке повторюється в диктанті кілька разів)вважаються однією помилкою; однотипні (помилки на те саме правило, але в різних словах) вважаться кількома помилками;

  - пять виправлень неправильного написання на правильне прирівнюються до однієї помилки;

  - орфографічні та пунктуаційні помилки на опрацьовані правила виправляються, але не враховуються

  Нормативи оцінювання диктанту

  Рівень навчальних досягнень Бали Кількість припустимих помилок
  І. Початковий 1 15-16 і більше
    2 13-14
    3 11-12
  ІІ. Середній 4 9-10
    5 7-8
    6 5-6
  ІІІ. Достатній 7 4
    8 3
    9 1+1 (негруба)
  ІV. Високий 10 1
    11 1 (негруба)
    12 -
  © 2013. School13, Kyiv, Potapova,3. All Rights Reserved.